Uloguj se

PITALI SMO MLADE TALENTE

17.02.2021

Marijana Milivojević, studentkinja doktorskih studija Geonauka, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zašto je važna poslovna etika?

Etika, koja se naziva i moralna filozofija, bavi se izučavanjem morala i pojmovima ispravnog i pogrešnog ponašanja. Kada pojam etike stavimo u kontekst biznisa govorimo o poslovnoj etici. Neki bi rekli, da su biznis i etika, na očigled, nespojivi pojmovi. Međutim, bez poštovanja osnovnih moralnih vrednosti nema trajnog opstanka biznisa.

Poslovna etika je skup vrednosti, kao što su poštenje, pravičnost, otvorenost i iskrenost u biznis poslovanju. Ukratko, to je način na koji neka firma, odnosno kompanija posluje. Da li ispunjava obećano, poštuje dogovore i preuzima odgovornost za svoje postupke, poštuje svoje zaposlene, kvalitet rada itd. Poštoje različita mišljenja kada su u pitanju etika i poslovanje. Neki će reći da etika i način poslovanja, upravljanje i organizacija preduzeća, nemaju ničeg zajedničkog. Neki smatraju da ekonomija nema obavezu, a ni potrebu da bude moralna, jer, po svojoj suštini, ekonomija i poslovanje ne mogu biti etični.

Poslovna etika je jedno od najosetljivijih i najznačajnijih pitanja kada je u pitanju poslovanje. Nažalost, poslovna etika često biva narušena u kolektivu usled brojnih ličnih interesa. Osim materijalne štete, uglavnom dolazi i do nematerijalnih – narušavanja poverenja među onima koji zajedno rade, među poslovnim partnerima, kao i narušavanje odnosa klijent-kompanija. Neetičkim poslovanjem dolazi do trenutnog profitiranja, ali se gubi trajan ugled i reputacija, što predstavlja veliki minus za jednu kompaniju. Skandali, sudski postupci i razni mediji koji govore o neslavnom načinu poslovanja jedne kompanije, svakako nisu izbor na kojem se gradi reputacija.

Prethodno pomenutim razlozima je suprotstavljeno mišljenje da poslovanje bez moralnih kriterijuma i ekonomija bez poslovne etike ne mogu dati trajnije i značajnije rezultate, niti dugoročniji prosperitet. Zato bi trebalo razmotriti potrebu uvođenja etičkog kodeksa u principe poslovanja i promovisati značaj poslovne etike u kompaniji. Trebalo bi razmotriti i utvrditi ko ima odgovornost uvođenja i poštovanja etičkog kodeksa. Da li je poslovna etika stvar lične svesti direktora, menadžera, službenika i radnika, ili čitavog kolektiva? Poslovna etika je rezultat zajedničkog morala jedne grupe, zajednice, odnosno kolektiva jedne kompanije. Poštovanje etičkih vrednosti u poslovanju svakako mora započeti od strane vrha jedne kompanije, i na taj način pokazati da kompanija vodi računa o svojim zaposlenima. Ako lider kompanije ne brine o potrebama svojih zaposlenih, neće preostati ništa od kompanije koju treba voditi. U današnje vreme, u uslovima brzih promena i globalizacije, ova dva pojma – poslovanje i etika, sve više dobijaju na značaju i važnosti, i postaju nezaobilazni. Ono što je bitno, i čega se mnogi plaše, jeste da etika ne koči inicijativu i sposobnost za preduzetništvo i razvoj biznisa. Naprotiv, na čvrstim etičkim temeljima moguće je graditi uspešan dugoročan razvoj, što je i krajnji cilj svake kompanije.