Uloguj se

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

Ovo obaveštenje o privatnosti pruža okvir razumevanja o ličnim podacima koje prikuplja Manpower doo Beograd (U daljem tekstu Rukovalac podataka), kako to zahteva Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući i odredbe Uredbe Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR) u domenu njene primene.

Rukovaoc podataka

Rukovaoc podataka je Manpower d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića 11 G, Novi Beograd. Prikupljene lične podatke će kontrolisati i obraditi Rukovaoc podataka. Pored toga, lični podaci mogu biti obrađeni ili zajednički kontrolisani od strane podružnica Rukovaoca podataka (Manpower Business Solutions doo).

NA KOGA SE PRIMENJUJE:

Ovo obaveštenje o privatnosti primenjuje se na: (1) naše kandidate za posao i primaoce naših usluga, (2) naše saradnike, koji su ljudi koje mi angažujemo ili postavljamo na zadatak za neke od naših klijenata, ili na lica kojima pružamo usluge pronalaženja novog zaposlenja nakon što su proglašeni viškom, ili usluge pronalaženja novog zaposlenja, (3) korisnike veb lokacija i aplikacija na www.manpower.rs, i (4) predstavnike naših poslovnih partnera, klijenata i dobavljača. Ovo obaveštenje o privatnosti ne važi za naše sedište i zaposlene u zemlji, koji su lica zaposlena od strane ManpoverGroup-e i koji rade direktno za ManpoverGroup, a ne direktno sa klijentom ManpoverGroup-a

Obaveštenje o privatnosti opisuje vrste ličnih podataka ili ličnih informacija koje sakupljamo, kako koristimo informacije, kako obrađujemo i u koju svrhu ih obrađujemo, kako štitimo informacije koje sakupljamo, koliko dugo ih čuvamo, sa kim ih delimo tj. kome ih prosleđujemo, kome mi to prenosimo i prava koja pojedinci mogu ostvariti u vezi sa korišćenjem njihovih ličnih podataka, kao što je parvo da pristanak na obradu opozove, pravnim posledicama opoziva, pravima u slučaju nedozvoljene obrade, drugim pravima Takođe opisujemo kako možete da nas kontaktirate o našim postupcima zaštite privatnosti i kako da ostvarujete svoja prava. Naše prakse vezane za privatnost mogu se razlikovati od zemlje do zemlje u kojima poslujemo kako bi odražavale lokalne prakse i pravne zahteve, a vi možete pogledati specifične lokalne uslove tako što ćete ići na lokalne veb stranice.

Obaveštenje o privatnosti

• Informacije koje prikupljamo i u koju svrhu ih prikupljamo
• Kako koristimo informacije koje prikupljamo
• Kako obrađujemo i štitimo lične podatke
• Koliko dugo čuvamo informacije koje prikupljamo
• Informacije koje delimo (prosleđujemo drugima)
• Prenos podataka
• Vaša prava i izbori
• Ažuriranja našeg Obaveštenja o privatnosti
• Kako nas kontaktirati

Podaci koje prikupljamo i način na koji prikupljamo

Možemo prikupljati Vaše lične podatke na različite načine, na primer preko naših Sajtova koje posećujete i na koje se registrujete i kanala društvenih medija; na našim događajima; putem telefona ; kroz aplikacije za posao; u vezi sa regrutovanjem ; ili u vezi sa našim interakcijama sa klijentima i dobavljačima.):

• kontakt informacije (kao što su ime, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj);
• korisničko ime i lozinka kada se registrujete na našim sajtovima;
• informacije koje pružate o prijateljima ili drugim ljudima sa kojima biste želeli da stupimo u kontakt. (davanjem preporuke Rukovalac pretpostavlja da je druga osoba ranije dala ovlašćenje za takvu komunikaciju); i
• druge informacije koje nam možete pružiti, kao što su istraživanja ili
pomoću funkcije “Kontaktirajte nas” na našim sajtovima.

Pored toga, ako ste kandidat za posao, prijavljujete se za poziciju ili kreirate nalog za prijavu za poziciju, možemo sakupiti i obraditi sledeće vrste ličnih podataka

• istorija zapošljavanja i obrazovanja;
• jezičke sposobnosti i druge veštine u vezi rada;
• jmbg, broj lične karte ili drugi državni identifikacioni broj;
• datum rođenja;
• pol;
• informacije o bankovnom računu;
• dršavljanstvo;
• informacije pružene u referencama; i
• informacije koje se nalaze u Vašem CV-u, informacije koje pružate u vezi sa vašim interesima povodom Vaše karijere i druge informacije o vašim kvalifikacijama za zapošljavanje.

i kada je to zakonom propisano pisane saglasnosti pribavljene od Vas o:

• invalidnosti i informacije u vezi zdravlja;
• rezultatima testova na droge, kriminalne i druge provere.

Osim toga, možemo prikupljati informacije koje nam pružite o drugim pojedincima, kao što su informacije u vezi sa kontaktima u hitnim slučajevima.

U koju svrhu i na koji način koristimo podatke koje prikupljamo

Rukovaoc prikuplja i koristi podatke prikupljene za sledeće svrhe (u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti):

a) pružanje rešenja za radnu snagu i povezivanje ljudi sa mogućim radnim mestima;
b) kreiranje i upravljanje onlajn naloga;
c) upravljanje odnosima klijenata i prodavaca;
d) ako je to zakonom dozvoljeno i u skladu sa Obaveštenjem o oglašavanju i oglašavanju Rukovaoca podataka (koji je ovde uključen referencom), slanje promotivnih materijala, i drugim komunikacijama;
e) kada je to dozvoljeno po zakonu da se prosleđuje drugima i upravljaju učešćem u posebnim događajima, promocijama, programima, ponudama, istraživanjima, takmičenjima i istraživanju tržišta;
f) odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve ;
g) upravljanje, procenjivanje i unapređenje našeg poslovanja (uključujući razvoj, poboljšanje, analizu i unapređenje naših usluga, upravljanje našim komunikacijama, izvođenje analitike podataka i obavljanje računovodstva, revizije i drugih unutrašnjih funkcija);
h) zaštitu od prevare, identifikaciju i nastojanje da se spreči prevara i druge nezakonite aktivnosti, potraživanja i druge obaveze; i
i) poštovanje i primenu važećih zakonskih uslova, relevantnih standarda grane privrede, ugovornih obaveza i naših politika.

obrada navedenih podataka će biti obavljena na osnovu važećih odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i osnova koja mogu obuhvatiti brojne kategorije, uključujući:

a) obradu bez pristanke, radi obavljanja pripreme za zaključenje Ugovora
b) saglasnost ili eksplicitnu saglasnost od strane vlasnika podataka, ako to zahteva važeći zakon;
c) da obezbedimo da se pridržavamo zakonskih ili ugovornih zahteva ili zahteva koji su potrebni za sklapanje ugovora (npr. obrađivanje vaših ličnih podataka kako bi se omogućila ispalta zarade i porezi na iste).
d) suštinski i neophodni za legitimni interes Rukovaoca podataka (npr. dozvoljavajući korisniku da pristupi websajtu za pružanje ponuđenih usluga). Na web lokaciji www.manpower.rs možete da saznate više o ovim interesima i kada možemo obraditi informacije na ovaj način.

Pored gore navedenih aktivnosti, ako ste kandidat za posao i prijavljujete se za poziciju ili kreirate nalog za prijavu na poziciju, kako je to dopušteno odredbama važećeg zakona, koristimo informacije opisane u ovoj prijavi o privatnosti na način da ih obrađujemo bez vašeg pristanka u sledeće svrhe:

a) Obezbeđivanje radnih mesta i zaposlenja;
b) pružanje usluga ljudskih resursa, uključujući administraciju programa pogodnosti, obračuna zarada, upravljanja učincima.;
c) pružanje dodatnih usluga za Vas, kao što su obuke, savetovanje za karijeru i usluge tranzicije u karijeri;
d) procenu vaše podobnosti kao kandidata za zaposlenje i vaše pridružene kvalifikacije za pozicije; i
e) obavljanje analitike podataka, kao što su: (i) analiza našeg kandidata za rad i pridružene baze; (ii) procenu individualnih performansi i sposobnosti, uključujući bodovanje o veštinama u vezi sa radom; (iii) identifikovanje nedostataka kvalifikacija; (iv) korišćenje informacija za pojedince i potencijalne mogućnosti, i (v) analiziranje podataka o usmeravanju (trendovi u vezi s praksom zapošljavanja).

Takođe možemo koristiti informacije na druge načine za koje pružamo konkretno obaveštenje na dan ili pre vremena prikupljanja.

Legitimni interes

Rukovaoc podataka može obrađivati lične podatke za određene zakonite poslovne svrhe, što obuhvata i neke od sledećih:

• gde nam proces omogućava poboljšanje, modifikaciju, personalizaciju ili na drugi način poboljšanje naših usluga/komunikacija u korist naših klijenata, kandidata i saradnika;
• identifikovati i sprečiti prevare;
• poboljšati bezbednost naše mreže i informacionih sistema;
• da bi se bolje razumela interakcija lica sa našim web stranicama;
• za potrebe direktnog marketinga kada je to neophodno;
• da Vam šaljemo poštom informacije za koje mislimo da će vam biti od interesa;
• da utvrdi efikasnost promotivnih kampanja i reklama

Kad god obradimo podatke za ove svrhe, mi ćemo obezbediti da vaša prava održimo na visokom nivou i uzimamo u obzir ova prava. Imate pravo da se protivite takvoj obradi, da zahtevate opoziv pristanka ili dalje obrade podataka a ako želite da to učinite molimo kontaktirajte dole navedenu osobu. Takođe imajte na umu da ako ostvarujete neko od prethodno navedenih prava , to može uticati na našu sposobnost da izvršavamo i pružamo usluge za vašu korist a za koje ste prethodno dali pisani pristanak ili nam omogućili obradu podataka bez pristanka u skladu sa odredbama važećeg Zakona.

Kako obrađujemo i štitimo lične podatke

Podatke o ličnosti koje prikupljamo obrađujemo , takođe automatizovanim sredstvima, u svrhe koje su definisane iznad u tekstu i za određeni vremenski period, što je u skladu sa našom unutrašnjom politikom zadržavanja, kako bi se obezbedilo da se lični podaci ne čuvaju duže nego je potrebno.

Održavamo administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mere osmišljene da se zaštite lični podaci koje pružate od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, izmene, pristupa, obelodanjivanja ili upotrebe. Kako bismo obezbedili odgovarajuću bezbednost i poverljivost ličnih podataka, primenili smo sledeće mere bezbednosti:

• Šifriranje podataka u tranzitu;
• Jaka kontrola autorizacije autentičnosti;
• ojačana mrežna infrastruktura;
• rešenja za praćenje mreža;

Koliko dugo čuvamo podatke koje prikupljamo

U našim sistemima čuvamo lične podatke koje prikupljamo na način koji omogućava identifikaciju vlasnika podataka ne duže nego što je potrebno u pogledu svrhe za koje su prikupljeni podaci ili za koje se ti podaci dalje obrađuju. Krajnji rok čuvanja podataka je 10 godina od dana kada smo ih pohranili u našu bazu podataka.

Ovaj određeni vremenski period određujemo uzimajući u obzir:

• Neophodnost zadržavanja uskladištenih ličnih podataka s ciljem pružanja usluga uspostavljenih sa korisnikom;
• Da bi se zaštitio legitimni interes Rukovaoca podataka kako je opisano u svrsi;
• Postojanje specifičnih zakonskih obaveza koji se zahtevaju u u određenom vremenskom period.

Informacije koje prosleđujemo

Ne objavljujemo lične podatke koje prikupljamo o Vama, osim što je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti ili u posebnim obaveštenjima koja se pružaju u vezi sa određenim aktivnostima. Možemo proslediti lične podatke dobavljačima koji obavljaju usluge u naše ime na osnovu naših uputstava. Ne ovlašćujemo ove prodavce da koriste ili objavljuju informacije, osim ako je to potrebno za obavljanje usluga u naše ime ili u skladu sa zakonskim zahtevima. Takođe možemo proslediti vaše lične podatke (i) našim zavisnim društvima i podružnicama; (ii) ako ste kandidat za posao, klijentima koji mogu imati mogućnosti zaposlenja ili su zainteresovani za zasnivanje radnog odnosa sa kandidatom za posao; i (iii) drugima s kojima radimo, kao što su konsultanti za pronalaženje posla i podizvođačima, sve u cilju lakše pronalažanje posla za Vas..

Pored toga, možemo otkriti lične podatke o Vama (i) ako nam to bude potrebno u skladu sa zakonom ili pravnim postupkom; (ii) organima za sprovođenje zakona ili drugim državnim službenicima na osnovu zakonitog zahteva za obelodanjivanjem; i (iii) kada smatramo da je obelodanjivanje neophodno ili odgovarajuće za sprečavanje fizičke štete ili finansijskog gubitka, ili u vezi sa istragom sumnjive ili aktuelne lažne ili nezakonite aktivnosti. Takođe zadržavamo pravo prenosa ličnih podataka koje imamo o Vama u slučaju da prodajemo ili prenesimo celokupno ili deo našeg poslovanja ili imovine (uključujući u slučaju reorganizacije, raspuštanja ili likvidacije) kada je zakonom predviđeno.

Prenos podataka

Takođe možemo preneti lične podatke koje prikupljamo o Vama u zemlje izvan zemlje u kojoj su informacije izvorno prikupljene. Te zemlje ne mogu imati iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste prvobitno dali lične podatke. Kada prebacimo vaše podatke u druge zemlje, mi ćemo štititi te podatke kako je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti i takvi 
transferi će biti u skladu sa važećim zakonom.

Zemlje u koje možemo preneti lične podatke koje sakupljamo o vama mogu biti:

• U okviru Evropske unije
• van Evropske unije

Kada prenosimo lične podatke iz Evropske unije u zemlje ili međunarodne organizacije koje se nalaze izvan Evropske unije prenos se vrši na osnovu:

• Odluka o adekvatnosti od strane Evropske komisije;
• u odsustvu odluke o adekvatnosti drugog zakonski dozvoljenog osnova (a) pravno obavezujući i izvršni instrument između javnih organa ili tela; (b) obavezujućih korporativnih pravila; © standardne klauzule o zaštiti podataka (ranije nazvane Model klauzule) koju je usvojila Komisija, itd.

Uz prethodno obaveštenje lokalnog dršavnog organa za zaštitu podataka o ličnosti

Vaša prava kao vlasnika podataka

Kako se to zahteva važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, vlasnik podataka može u skladu sa članovima 15 navedenog zakona koristiti sledeća posebna prava:

a) Pravo na informisanje: Lice ima parvo na informisanje o tome da li Rukovalac vrši obradu njiegovih ličnih podataka i na koji način 
Pravo pristupa:: Lice ima pravo pristupa svojim ličnim podacima u vezi sa kojima se proverava da li se njegovi lični podaci obrađuju I da li se obrada vrši u skladu sa zakonom.
Pravo na informisanje : Lice ima parvo da zna iz kog izvora su njegovi podaci prikupljeni.
Pravo na informacije o svrsi obrade: Lice ima parvo na informacije u koju svrhu se njegovi podaci obrađuju.
Pravo na informisanost o pravnom osnovu obrade: Lice ima parvo da zna po kom pravnom osnovu se obrada njegovih podataka o ličnosti obavlja,
Pravo na informisanje gde se podaci čuvaju: Lice ima parvo da zna u kojim zbirkama i bazama se njegovi podaci o ličnosti čuvaju.
Pravo na informisanje koja lica koriste podatke: Podatke o ličnosti kod Rukovaoca koriste isključivo ovlašćena lica Rukovaoca zadužena za proces obrade radi ispunjenja svrhe u koju su podaci prikupili ili drugih legitimnih interesa.
b) Pravo na ispravku: Lice ima pravo da zatraži ispravljanje svih netačnih ili nepotpunih podataka o njemu ili njoj, kako bi se zaštitila tačnost takvih informacija i adaptacija za pravilnu i zakonitu obradu podataka.
c) Pravo na brisanje i opoziv pristanka: Lice ima pravo da traži da Rukovaoca podataka izbriše informacije o njemu i da više ne obrađuje te podatke. Nakon čega će ga Rukovalac obavestiti Lica o pravnim posledicama brisanja i opoziva pristanka, a koji se odnosi na nemogućnost sprovođenja dalje svrhe obrade. 
d) Pravo ograničavanja obrade: Lice ima pravo da traži da Rukovaoca podataka ograničenje u obradi njegovih podataka.
e) Pravo prenosivosti podataka: Osoba koja se bavi podacima ima pravo da zahteva prenosivost podataka što znači da Lice ima parvo da zna u koju svrhu, po kom pravnom osnovu i kome se njegovi podaci prenose. 
f) Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: Lice ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega ili nju.
g) Pravo da podnese zahtev za ostvarivanje prava: Lice ima parvo da podnese zahtev za ostvarivanje nekog od prethodno navedenih prava Rukovaocu podataka na navedenu mail adresu iz ove politike privatnosti.

Ako vam je potrebno više informacija o obradi vaših ličnih podataka, molimo vas da pogledate odeljak kako nas kontaktirati.

Ažuriranje našeg Obaveštenja o privatnosti

Ovo Obaveštenje o privatnosti (uključujući bilo koje njegove dopune) može se periodično ažurirati kako bi se primenile promene u našim praksama privatnosti i ažuriranjima zakona.

Kako nas kontaktirati

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare o ovom Obaveštenju o privatnosti, ili ako želite da ostvarujete svoja prava, kliknite OVDE: