Pretraga poslova
Uloguj se

Senior Controlling Officer

ID: 6534
Grad: Belgrade
Pozicija: Permanent
Kratak Opis

U ime našeg klijenta, OMR Group, sistem kompanija koji već dve decenije uspešno posluje na tržištu Srbije i regiona u oblastima automotiva, osiguranja, lizinga, flotnog menadžmenta i nekretnina, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata da odgovori na izazov i uspešno ispuni poziciju Senior Controlling Officer

 

APLICIRAJ Nazad

Opis posla

 • Učestvovanje u definisanju formi i procesa izveštavanja
 • Izrada periodičnih i ad-hoc izveštaja u skladu sa standarima izveštavanja i poslovnim potrebama
 • Priprema izveštaja za praćenje i analizu profitabilnosti poslovanja sektora
 • Bliska saradnja sa poslovnim celinama u cilju prikupljanja informacija i podataka za analizu profitabilnosti i odstupanja od usvojenih planova tj. budžeta
 • Učestvovanje u izradi alokacijskih ključeva za troškove
 • Kontrola poslovanja na mesečnom nivou
 • Učestvuje u koordinaciji članica Grupe i po potrebi pomaže u izradi godišnjeg budžeta, kao i periodičnih planova i projekcija
 • Saradnja sa različitim službama članica OMR Grupe (prodaja, postprodaja, backoffice itd) u pripremi operativnih planova i prikupljanje informacija neophodnih za analizu tih planova
 • Saradnja sa službama računovodstva pri izradi izveštaja
 • Asistencija finansijskom direktoru/rukovodiocu službe plana i analize u organizacionim i izvršnim zadacima u vezi sa dnevnim zaduženjima
 • Obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

Zahtevi pozicije

 • Visoka stručna sprema u oblasti finansija/ekonomije
 • Minimum 3 godina iskustva u radu na sličnim pozicijama
 • Razumevanje industrija u kojima OMR Grupa posluje (automotiv, finansije – osiguranje, platne usluge, fleet usluge, real estate)  
 • Iskustvo rada u MS Office