Pretraga poslova
Uloguj se

Head of Controlling

ID: 6533
Grad: Belgrade
Pozicija: Permanent
Kratak Opis

U ime našeg klijenta, OMR Group, sistem kompanija koji već dve decenije uspešno posluje na tržištu Srbije i regiona u oblastima automotiva, osiguranja, lizinga, flotnog menadžmenta i nekretnina, Manpower Group Srbija traži motivisanog kandidata da odgovori na izazov i uspešno ispuni poziciju: Head of Controlling

APLICIRAJ Nazad

Opis posla

 • Definisanje formi i procesa izveštavanja
 • Izrada/kontrola periodičnih i ad-hoc izveštaja u skladu sa standarima izveštavanja i poslovnim potrebama
 • Praćenje i analiza profitabilnosti poslovanja sektora
 • Bliska saradnja sa poslovnim celinama u ciljlu prikupljanja informacija i podataka za analizu profitabilnosti i odstupanja od usvojenih planova
 • Izrada alokacijskih ključeva za troškove
 • Periodična kontrola troškova
 • Definisanje formi godišnjeg i višegodišnjeg budžeta za članice OMR Grupe
 • Konsolidacija budžeta na nivou OMR Grupe
 • Konsolidacija projekcija na nivou OMR Grupe
 • Koordinacija procesom budžetiranja za članice OMR Grupe, pružanje pomoći u procesu pripreme budžeta članica
 • Saradnja sa različitim službama članica OMR Grupe (prodaja, postprodaja, backoffice itd) u pripremi operativnih planova i prikupljanje informacija neophodnih za analizu tih planova
 • Saradnja sa Službama računovodstva pri izradi izveštaja
 • Prikupljanje i analiza informacija neophodih za kontrolu rada sektora računovodstva po nalogu finansijskog direktora
 • Asistencija finansijskom direktoru u organizacionim i izvršnim zadacima u vezi sa dnevnim zaduženjima
 • Obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca
 • Odgovoran je za organizovanje rada i rezultate ljudi u svom timu. Pri tome primenjuje sledeće upravljačke metode: definiše ciljeve, delegira zadatke saradnicima, prati rezultate rada saradnika, motiviše zaposlene, razvija znanja saradnika i sprovodi kompanijska pravila

Zahtevi pozicije

 • Visoka stručna sprema u oblasti finansija/ekonomije
 • Minimum 7 godina iskustva u radu na sličnim pozicijama
 • Minimum 4 godine na rukovodećim pozicijama
 • Poznavanje računovodstvenih standarda
 • Iskustvo rada u MS office