Uloguj se

Želite da unapredite svoje poslovanje inovativnim kadrovskim strategijama?

Sposobnost strateškog procenjivanja talenata koje posedujete i talenata koji su vam potrebni je krucijalni deo ispunjavanja ciljeva vaše organizacije.


Našim klijentima pružamo podršku procesu regrutacije, pružajući podršku u nekim delovima procesa (zakazivanje intervjua, pretraga, provera, procene, intervjui zasnovani na kompetencijama, mapiranje talenata, motivacija kandidata, obuka, upravljanje ponudama i kontaktima) ili outsourcing celokupnog procesa regrutacije (RPO).

Kontaktirajte nas