Uloguj se

Deli

Nazad na blog

Održan panel na temu „Da li ste spremni za fluidni poslovni model?“

U četvrtak, 25. novembra 2021. godine, održan je panel „4 stuba biznisa“ na temu „Da li ste spremni za fluidni poslovni model?“.

Panelisti ovog događaja su bili: Nemanja Drobnjak, zamenik generalnog direktora, Manpower Srbija, Bojan Žepinić, rukovodeći partner, TPA Srbija, Goran Živković, generalni direktor, CBS International i Predrag Groza, partner, advokatska kancelarija TSG. Komunikacioni partner događaja je Business Intelligence Institute.


 


Pod pojmom fluidni poslovni model ukazuje se na dinamičnost i brzinu promena na tržištu, na koje realni sektor u velikoj meri nema testirane odgovore. Ova situacija postavlja rukovodioce u novu zonu u kojoj nemaju veliko iskustvo, gde dosadašnji uspeh ne garantuje budući uspeh. 


 


Smanjenje životnog veka kompanija, brz tehnološki napredak, porast vrednosti intelektualne svojine u odnosu na materijalnu svojinu u bilansu stanja kompanija, virtuelni timovi i velika fluktuacija zaposlenih ukazuje na poslovnu složenost koja je za sve nas nova.


 


Nemanja je naglasio „da su promene na tržištu rezultat napretka tehnologije, demografskih trendova i konstantnih inovacija na tržištu. Sve ovo, bez sumnje, zahteva prilagođavanje kompanija na nove modele i načine funkcionisanja. S tim u vezi, uspešna atrakcija i retencija talenata podrazumeva izgradnju odnosa od prvog kontakta sa potencijalnim kandidatom, kroz transparentnu komunikaciju, adekvatan onboarding i uključivanje od strane direktnih nadređenih, usklađivanje paketa kompenzacija i beneficija sa potrebama talenata i razvoj dugoročnog karijernog plana. Na ovaj način kreiramo posvećene i lojalne zaposlene, kao i promotere kompanije na tržištu“.


 


Bojan je izjavio da „prema podacima NBS, u  prvoj polovini 2021. godine, ostvaren je neto priliv od stranih direktnih investicija u vrednosti od 1.6 mrd evra, što ukazuje da se trend visokih stranih investicija nastavlja. Svi pokazatelji ukazuju da će, bar u srednjem roku, strane investicije ostati na vrlo visokom nivou“. Usled velike fluktuacije zaposlenih, naročito juniora, u svim industrijama, Bojan zaključuje da „kompanije treba sve više da ulažu u srednji menažment, koji treba da bude spreman da podnese tu vrstu fluktuacije i bude noseći stub biznisa u poslovnim talasima za koje nemamo precizne prognoze kretanja, kao i da na ove promene kompanije treba da gledaju kao na input za kreiranje starteškog pristupa istim, a ne kao barijeru za poslovanje“.


 


Predrag je rekao „da su izazovi za privredu u uslovima pandemije i promenjenih uslova poslovanja veliki, što nužno zahteva prilagođavanje i fluidniji pristup u poslovanju u svim granama privrede. Na dnevnom redu zapadnoevropskih kompanija je promena u sistemu lanca snabdevanja i izmeštanje proizvodnje iz Kine u druge regione, što može biti velika šansa za Srbiju. Na svima nama je da, na osnovu dosadašnjeg iskustva sa stranim investitorima, radimo na poboljšanju pravnog okvira i unapređenju pravne sigurnosti i da iskoristimo ovu izuzetnu priliku za Srbiju.“


 


Goran je naglasio da „sve veća paznja velikih investicionih kuća je usmerena ka Beogradu i Srbiji iz više razloga. Sa jedne strane u pitanju je tržište koje je najmlađe u regionu i u kome još nije došlo do saturacijie ni u jednom segmentu. Takođe, to je tržište koje će i ove godine zabeležiti rekorde po broju prometovanih stanova i poslovnih prostora. Sa druge strane, percepcija rizika u analizama investitora se sve više smanjuje, što nas stavlja na mapu i potencijalnih investitora koji su konzervativniji kada je u pitanju ulazak na nova tržišta. Poredeći sa regionom odnos ponude i potražnje je u Srbiji najizbalansiraniji pa sa tim u vezi nije za očekivati da bi u skorije vreme moglo doći do nekih ozbiljnijih pomeranja kad su u pitanju cene nekretnina.“


 


Zahvaljujemo se svim učesnicima na prisustvu, kao i panelistima na diskusiji.

19.03.2024

Imenovan novi generalni direktor kompanije Manpower Srbija

Kompanija Manpower Srbija imenovala je gospodina Damira Nađa za novog generalnog direktora, koji je ovu funkciju zvanično preuzeo od 15. marta 2024. godine.

07.03.2024

Radni HR doručak - Impact driven HR projects

U četvrtak, 07. marta Manpower kompanija je bila domaćin radnog HR doručka gde smo se bavili trenutnim HR i biznis trendovima i predstavili HR projekte koji su imali širok uticaj na zaposlene, kompanije i lokalnu zajednicu.

27.11.2023

4 STUBA BIZNISA - „Prevlast taktike nad strategijom“

Tradicionalno i ove godine, u hotelu Hilton, održan je panel 4 STUBA BIZNISA: „Prevlast taktike nad strategijom“ u zajdničkoj organizaciji Procredit banke, CBS International, IB Interbilanz i Manpower Srbija.