Uloguj se

PITALI SMO STRUČNJAKE

09.10.2020

Vladimir Damnjanovic, Country HR Head Serbia - Continental

Da li je HUMAN-CENTRICITY nova formula za atraktivnost kompanija?

Šta znači biti HUMAN-CENTRIC organizacija?

„HUMAN-CENTRIC organizacije pokazuju sposobnost da integrišu ljudske karakteristike, kao što su empatija, reciprocitet, ljubaznost i saosećajnost, prilikom dizajna celokupnog iskustva zaposlenih i kandidata sa jedne strane, i dizajna poslovne strategije sa druge strane.“

HR profesionalci i lideri koji žele da usvoje HUMAN-CENTRIC način razmišljanja uvek sebi postavljaju sledeća pitanja:

  • Šta sve naši zaposleni mogu da postignu ukoliko smo im kreirali pozitivno iskustvo tokom rada u našoj kompaniji?
  • Kako odluke koje donosimo utiču na naše zaposlene?
  • Na koji način možemo da kreiramo pozitivno radno iskustvo za naše zaposleni tokom rada u kompaniji?

HUMAN CENTRIC lideri na prvo mesto stavljaju značaj zaposlenih za ostvarenje poslovnih rezultata i trude se da balansiraju između zahteva biznisa i poslovnog modela, sa potrebama zaposlenih.

Kako postići da organizacija postane HUMAN-CENTRIC?

Ključna reč: Empatija

Prvi korak u kreiranju HUMAN-CENTRIC organizacije jeste razumevanja puta kojim, prvo kandidati prolaze kako bi se zaposlili, a zatim i puta koji zaposleni prolaze tokom rada u kompaniji. Mapiranjem svih koraka dolazimo do toga da HR i lideri u organizaciji bolje razumeju potrebe zaposlenih i kandidata i da na taj način kreiraju sisteme i prakse koje odgovaraju njihovim potrebama.

Zatim, neophodno je razumeti kako zaposleni i kandidati ostvaruju interakciju sa kompanijom. Ako gledamo životni ciklus zaposlenog u bilo kojoj kompaniji, jedan od najvažnijih događaja u toku godine je momenat kada se povećava zarada.

Kako u nekim kompanijama izgleda tipičan proces?

HR pošalje tabelu sa pregledom zarada svakom od menadžera, nakon toga menadžer daje predlog za povećanje zarade za svoje saradnike, a zatim HR napravi aneks ugovora, koji onda menadžer uručuje zaposlenom, sa navedenim povećanjem zarada i obrazloženjem.  

Rezultati istraživanja, koje je sprovedeno na našem tržištu rada, pokazuje da je jedan od najsnažnijih pokretača atraktivnosti kompanija upravo fer i jasan sistem nagrađivanja. 

Šta bi trebalo da uradimo kako bismo kreirali HUMAN-CENTRIC proces povećanja zarada?

U prvom koraku bi trebalo da razumemo kako se naši zaposleni osećaju tokom procesa povećanja zarada. Ovo možemo da uradimo tako što ćemo određenoj grupi naših zaposlenih postaviti set sledećih pitanja:

  • Kako se osećate u periodu kada znate da se odlučuje o visini Vaše zarade?
  • Koje misli Vam prolaze kroz glavu tokom ovog perioda?
  • Šta je to što radite u ovom periodu?
  • Koja su Vam pozitivna, a koja negativna iskustva?

Kroz ova pitanja ćemo otkriti stvarni uticaj našeg procesa na celokupno iskustvo koje kreiramo za naše zaposlene. 

U drugom koraku bi trebalo da razumemo kako bi trebalo da izgleda proces povećanja zarada, a da kreira što bolje moguće pozitivno iskustvo. Kako bismo ovo postigli, neophodno je da primenimo principe HUMAN-CENTRIC dizajna i da proces povećanja zarada posmatramo kao dizajnerski problem koji treba da kreira najbolje rešenje za svoje korisnike. Proces dizajna rešenja bi trebalo da prođe kroz sledeće korake, koje je kreirao IDEO:

INSPIRACIJA – Cilj ove faze je da bolje razumete zaposlene i njihove potrebe. Posmatraćete njihove živote, osluškivati njihove nade i želje, i samim tim pronaći ćete način kako da bolje rešite vaš dizajnerski izazov.  

IDEACIJA – Cilj ove faze jeste da date smisao svemu što ste čuli, generišete tonu ideja, identifikujete mogućnosti za dizajn i da testirate i redefinišete Vaše rešenje.

IMPLEMENTACIJA - U ovoj fazi trebalo bi da udahnete život Vašem rešenju.

I na samom kraju treba proveriti da li je novo rešenje kreiralo pozitivno iskustvo za Vaše zaposlene.

Ključna reč: Reciprocitet

Često imam poteškoća da objasnim ljudima zašto bi sve gore navedeno trebalo da sprovedemo. Moj omiljeni autor, Adam Grant, napisao je knjigu „Give & Take“ koja govori o tome zašto su ljudi uspešniji i srećniji ako na prvo mesto stave odgovor na pitanje „Šta je to što ja mogu da uradim za druge?“, ne očekujući da im se to vrati. 

Pitanje koje ja stalno postavljam sebi je: Da li će kompanija biti uspešnija ako na prvo mesto stavi kreiranje vrednosti za svoje zaposlene? Da li će to pozitivno iskustvo doprineti tome da se ostvare poslovni rezultati i da zaposleni budu barem malo srećniji u mojoj organizaciji.