Uloguj se

PITALI SMO MLADE TALENTE

19.01.2021

Slađana Ćurčić, studentkinja doktorskih studija na Fakultetu bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

Važnost promocije mladih talenata

„Čovek ne može otkriti nove okeane, ako nema hrabrosti da iz vida izgubi obalu ” (Andre Gide). Ovaj citat čini mi se savršenim za početak, nadam se, inspirativnog teksta koji sledi. Verovatno imam mogućnost da pišem ovaj tekst, zato što sam nekad sebi dopustila „da istražim nove okeane”. Verovatno je i da će me ovo iskustvo, kao „mladog  talenta”, ohrabriti da istražujem još više i dalje, a da će obala kojoj se vraćam postajati bogatija i čvršća za svako novo iskustvo. To je priča o ulaganju u sebe i prevazilaženju sebe, koje će kad-tad rezultirati time da neko ulaže u vas, zato što vas je prepoznao, bilo kao talentovanog, vrednog, upornog, ambicioznog, istrajnog, posvećenog, kao nekog koga vredi podržati.

Ono što vi dobijate jeste, pre svega osećaj zahvalnosti, krila i podstrek da nastavite dalje i vera da zaista postoji neko kome je bitno šta su želje i ciljevi jednog mladog studenta, čemu teži i kako želi da se ostvari. Jer, kako kaže slogan: „Vidimo talente skrivene u vama”. Kao stipendistkinja ovog projekta, koji je pokrenula kompanija Manpower, mogu reći da nije reč samo o finansijskoj pomoći studentima, već široj podršci koja i dalje traje. Upravo zbog toga, ovo pozitivno iskustvo vidim kao primer dobre prakse i poruku za druge kompanije, organizacije, institucije, da isti slede, jer ono u šta, kako i koliko ulažu – vratiće im se na različite načine. Jer to je inače osnovni postulat  uspešnog poslovanja, zar ne? Osim toga, biti drugačiji i originalan u svojoj politici i idejama je takođe nešto što vas izdvaja i čini konkurentnijim? A Manpower se svojim pametnim investiranjem zaista izdvojio, opravdavši i svoj naziv, jer je pojedinac, čovek sa svojim mogućnostima i potencijalima zaista stavljen u fokus. Šire gledano, ulaganje u mlade i podsticaj za njihovo dalje usavršavanje predstavlja, ne samo njima jednu stepenicu napred i vetar u leđa, već doprinos izgradnji društva, koje će biti zasnovano na logici ulaganja u ljudski kapital, kao dugoročan i održiv cilj.  Verovatno bih, noseći ovu ideju utkanu u svom iskustvu, kao npr. lider jedne kompanije u zamišljenoj budućnosti, bila motivisana da na isti način pomognem nekim novim talentima, da povežem lanac, nastavim nit. Verujem da se tu krije pokretačka snaga za izgradnju jednog vrednosnog sistema. Ulagati, ne samo finansijski, već podrškom, savetovanjem, usmeravanjem, sopstvenim primerom. Ne samo privatne kompanije, već i državne institucije, škole, fakulteti, instituti, profesori. Promovisati  i osnaživati mlade talente, jer će i drugima služiti kao primer i inspiracija. Potencijalno, to su budući uspešni profesori, preduzetnici, naučnici, istraživači, umetnici, politikolozi, lekari. Oni, koji će vam vratiti vernošću ovoj ideji i znati da cene vrednost prenošenja znanja, iskustva i veština, širenjem i deljenjem onoga što znaju i umeju, ugrađujući tako deo sebe u druge.  Sa sigurnošću to mogu da tvrdim, jer kao neko ko je imao različite vidove podrške tokom studija, mogu reći da to rađa osećaj neizmerne zahvalnosti, ispunjenosti, počastvovanosti i pruža izvor dodatne motivacije, koja podseća da ste to vi postigli, zaslužili svojim trudom i posvećenošću, a onda taj krug vere u sebe, motivisanosti i volje, čini da samo nastavite dalje. Važan aspekt finansijske podrške, jeste i osećaj slobode, nezavisnosti, mogućnost da se fokusirate na ciljeve i ostvarujete planove, slobodno odlučujete i birate, a iznad svega je to utkano u vaš razvojni i profesionalni put. A ono što postajemo dok ostvarujemo svoje ciljeve je možda više, nego sami ciljevi, jer je celina učenja, grešaka, padova, uspeha, novih početaka, promena, razočaranja, razvijanja i jačanja.

Nesputanost u ostvarivanju ideja i ciljeva jednog mladog čoveka je važan preduslov njegovog uspeha i realizacije njegovog potencijala. Nažalost, mnogo je onih, koje razne okolnosti sprečavaju da nastave svojim putem i u tome se ogleda važnost i značaj podrške njima i njihovim snovima. Prednost takvog ulaganja u mlade talente ogleda se i u mogućnosti za saradnju u različitim aspektima, ali i mogućnosti zaposlenja, jer zašto ne zadržati najbolje, znajući da ste ih upravo iz tog razloga i podržavali?

Smatram da je ovo polje širokih mogućnosti, ali nedovoljno istraženih i praktikovanih i stoga treba širiti svest i ideju o potrebi podrške mladim talentima, jer je to sigurna investicija za budućnost. Mi, koji smo to iskusili, najbolje možemo govoriti o vrednosti takvog pristupa, tako da ću neizostavno deliti svoje viđenje i iskustvo, nadajući se da će i ovaj tekst dopreti do mladih koje će motivisati, ali i do nekog kod koga će pobuditi želju da učestvuje, da doprinese, da podrži!