Uloguj se

Rekli smo o...

18.01.2021

Ana Santovac, Head of Talent Acquisition Teams, ManpowerGroup Serbia

“Lean kandidati” u proizvodnom FMCG-u

Pojam Lean-a, kao i pojmovi kao što su Continuous Improvement, 5S, Kaizen, Just in time, Poka-yoke, Kanban i drugi, već su dugo poznati na domaćem tržištu kada je reč o regrutaciji i selekciji kandidata. U pitanju je specifičan način rada, metodologija u proizvodnji koja se bazira na kontinuiranom unapređenju kroz povećanje efikasnosti i smanjenje gubitaka, bilo da je reč o smanjenju vremena za određenu operaciju, smanjenju škarta, zaliha, suvišnih pokreta radnika u proizvodnji i slično. Metodologija, kao takva, potiče iz Toyote i pokazala je značajne pozitivne efekte, tako da već dugo predstavlja standardni način rada u proizvodnim kompanijama koje posluju u automobilskoj industriji.

Ulaskom velikog broja navedenih kompanija na domaće tržište, postalo je uobičajeno tražiti kandidate koji poznaju i primenjuju Lean principe, kako u proizvodnji, tako i u održavanju, lancu snabdevanja itd. U poslednjih nekoliko godina evidentna je potražnja za kandidatima kojima je osnovni posao unapređenje procesa i efikasnosti, a koji mogu imati pozicije različitog senioriteta i naziva, od Lean specijaliste, koordinatora ili menadžera, preko Continuous Improvement-a, do različitih internih kompanijskih naziva ili skraćenica, shodno nazivima pojedinih procesa u datim kompanijama.

Veće interesovanje i potreba za navedenim profilima krenulo je sa kompanijama koje proizvode delove za automobilsku industriju i nije neobično što internacionalne kompanije u ovoj industriji imaju potrebu da u svojoj lokalnoj operaciji u Srbiji zaposle Lean Menadžera, Pillar Lidera, WCM eksperta i slično. Postavlja se pitanje koliko su ove prakse, koje potiču iz Japana i automobilske industrije, zapravo rasprostranjenje u industriji robe široke potrošnje i uopšte proizvodnjama u Srbiji van automobilske industrije i kolika je potražnja i interesovanje kandidata.

Kao kompanija kojoj je jedna od ključnih delatnosti regrutacija i selekcija različitih specijalizovanih profila u brojnim industrijama, ManpowerGroup ima široko iskustvo u regrutaciji kandidata za mnoge pozicije u proizvodnji. Prema našem iskustvu, iako se možda drugačije zove, Lean nije nepoznanica niti u FMCG-u, niti u drugim proizvodnim kompanijama u Srbiji, od industrije ambalaže, duvanske, farmaceutske, obrade metala, industrije građevinskih materijala itd. Možemo čak reći da najveći deo internacionalnih kompanija, van automobilske industrije, u Srbiji ima implementirane određene prakse za unapređenje efikasnosti procesa, bilo u pojedinim funkcijama ili na nivou cele kompanije, ali isto tako i da mnogim domaćim kompanijama navedeni načini rada sve više privlače pažnju.

Sa druge strane, postoje određene razlike između „Lean kandidata“ u kompanijama koje posluju u automobilskoj industriji i van nje. Pozicije kao što su Lean menadžer, Lean specijalista, Continuous Improvement menadžer i slično, nazovimo ih jednim nazivom – Lean ekspert, kao takve mnogo su češće u automobilskoj industriji. To su eksperti koji su specijalizovani za Lean i to im je primarni posao. Ponekad, rad u Lean-u u automobilskoj industriji podrazumeva ne samo ekspertizu već i određenu vrstu prestiža i neretko kandidati imaju veća finansijska očekivanja u odnosu na one van ove industrije. U FMCG kompanijama, koje imaju implementiran Lean, on je difuzan, te se mnogi lideri i eksperti u pojedinim funkcijama, od proizvodnje, održavanja itd. zapravo bave Lean-om uporedo sa svojim “primarnim” poslovima tj. njihovi primarni poslovi su prožeti Lean-om. Iako nazivi njihovih radnih pozicija često ne sadrže reč Lean, oni su, takođe, eksperti u navedenoj oblasti. Možemo reći da Lean eksperti u kompanijama koje posluju u automobilskoj industriji imaju neku vrstu konsultantske uloge i bave se davanjem predloga za poboljšanje efikasnosti, dok Lean eksperti u industriji robe široke potrošnje, ali i drugim proizvodnim kompanijama van automobilske industrije, zapravo nose druge funkcije i na praktičan način se bave Lean-om i sistemom kontinuiranog poboljšanja.

Što se tiče preferencija Lean kandidata za rad u kompanijama, u okviru ili van automobilske industrije, ne postoje određene konstante. Kandidati su otvoreni da razmotre prelazak iz industrije robe široke potrošnje u automobilsku industriju i obratno, ukoliko su trenutno zainteresovani za promenu posla i ukoliko im je sama pozicija odgovarajuća u smislu senioriteta, lokacije i slično. Ipak, u poslednje vreme je nešto češći prelazak iz jedne kompanije u drugu u okviru iste industrije, ili iz kompanija van automobilske industrije u kompanije koje posluju u automobilskoj industriji, a usled tržišno većih finansijskih očekivanja kandidata iz automobilske industrije.

Potreba i potražnja za Lean ekspertima ni u budućnosti neće jenjavati. Dolazak novih investitora, nove kompanije u automobilskoj industriji ili van nje, koje su već implementirale Lean, ali i unapređenje procesa u kompanijama koje su prisutne na domaćem tržištu, mogu samo dodatno istaći značaj ovih stručnjaka u proizvodnom okruženju.