Uloguj se

Rekli smo o...

Kulturni diverzitet kao potencijal za razvoj

14.11.2022

Tijana Jevtić, Regional Sales & Business Development Director, Manpower SEE

Kulturni diverzitet kao potencijal za razvoj

Različit pogled na ono što je „ja“ u različitim kulturama, kulturološki okvir u kojem odrastamo, kao i sistem normi i vrednosti, kroz proces socijalizacije uspešno oblikuju ličnost i utiču na naše ponašanje. Odrastajući u određenoj sredini, mi sebe već vidimo na određeni način, što u praksi podrazumeva biti „određeni tip osobe“, čime potvrđujemo pripadnost određenoj kulturi. Saznaj više

Za koga želimo da radimo?

18.06.2021

Lana Mučalov, Regional Manager for Research, Assert International

Za koga želimo da radimo?

Svedoci smo razvoja tržišta rada Republike Srbije, koje je uslovljeno pojavom velikog broja investicija i kompanija, koje sve brže postaju kompetitori u pogledu profita ali i atrakcije, odnosno privlačenja talenata i eksperata. Saznaj više

Sladjana Erić, Professional Placement Manager, Manpower

Humana digitalizacija

26.05.2021

Aleksandar Hangimana, Managing Shareholder SEE, Manpower

Humana digitalizacija

Ako human centric razumemo kao pristup koji stavlja zaposlenog u centar sagledavanja jedne organizacije, kao i šta je dobro i optimalno za zaposlenog, onda digitalizacija treba da se iskoristi da omogući što lakše funkcionisanje ljudi u jednom sistemu, svakako ne da ga oteža. Saznaj više

Inovacije u službi ljudskih resursa

06.04.2021

Aleksandar Hangimana, Managing Shareholder SEE, Manpower

Inovacije u službi ljudskih resursa

„Kriza izazvana globalnom pandemijom neobična je po tome što je, za razliku od prethodne krize, koja je bila finansijska, mnogo više razotkrila odnos između zaposlenog i poslodavca, u nekoliko različitih aspekata - od toga kako se poslodavci ili menadžeri odnose prema kompaniji i zaposlenima u pogledu zdravlja zaposlenih do zdravlja kompanije i poslovanja “ Saznaj više

Snaga donošenja odluka

05.03.2021

Aleksandar Hangimana, Managing Shareholder SEE, Manpower

Snaga donošenja odluka

Imajući u vidu da je čak i sam Šekspir imao poteškoća da razreši poznatu dilemu „Biti ili ne biti“, nama ostalima čini proces donošenja odluka podnošljivijim.  Saznaj više

“Lean kandidati” u proizvodnom FMCG-u

18.01.2021

Ana Santovac, Head of Talent Acquisition Teams, Manpower Serbia

“Lean kandidati” u proizvodnom FMCG-u

U poslednjih nekoliko godina evidentna je potražnja za kandidatima kojima je osnovni posao unapređenje procesa i efikasnosti, a koji mogu imati pozicije različitog senioriteta i naziva, od Lean specijaliste, koordinatora ili menadžera, preko Continuous Improvement-a, do različitih internih kompanijskih naziva ili skraćenica, shodno nazivima pojedinih procesa u datim kompanijama Saznaj više