Pretraga poslova
Uloguj se

Koordinator projekata izgradnje - uređenja enterijera

ID: 7148
Grad: Budva
Pozicija: Permanent
Kratak Opis

U ime našeg klijenta, kompanije ZETA TAURI, koja je deo Structura Concept d.o.o., kompanije za projektovanje, izgradnju i rekonstrukciju, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata za poziciju: Koordinator projekata izgradnje - uređenja enterijera

APLICIRAJ Nazad

Opis posla


Zadužen za sve aktivnosti u toku realizacije projekta uređenja enterijera za sve aktivne projekte uređenja enterijera;
Planira projekat uređenja enterijera, propisuje pravila rada u skladu sa relevantnim procedurama, određuje rokove, raspored obavljanja poslova i kontroliše rad izvršilaca;
Sastavlja plan realizacije projekta izgradnje, raspoređuje zaduženja izvršiocima radova na izgradnji objekata, planira budžet projekata uređenja enterijera;
Koordiniše izvršenje zadataka, kontroliše rezultat rada i realizacije projekata uređenja enterijera, ispravlja nepravilnosti u toku realizacije projekata uređenja enterijera;
Kontroliše i proverava kvalitet proizvoda, elemenata enterijera i svih izvedenih radova, kao i primenu procedura, propisa, standarda i tehničkih normativa;
Sarađuje sa Tehničkom pripremom uređenja enterijera u cilju blagovremene podrške u realizaciji projekta uređenja enterijera;
Održava nedeljne sastanke sa podizvođačima i ostalim učesnicima u projektu uređenja enterijera;
Redovno izveštava Tehničkog direktora i Direktora o rezultatima navedenih aktivnosti

Zahtevi pozicije


VSS/VII 1 građevinski fakultet arhitektonski fakultet;
Minimum 5 godina rada u struci na poslovima izgradnje objekata;
Visoka informatička pismenost;
Poznavanje engleskog jezika na naprednom nivou;
Vozačka dozvola B kategorije;
Visok nivo organizacije i sposobnost brzog uočavanja;
Usmerenost na postizanje rezultata;
Motivisanost za permanentno usavršavanje