Pretraga poslova
Uloguj se

Serviser sistema tehničkog obezbeđenja

ID: 5973
Grad: Beograd
Pozicija:
Kratak Opis

U ime našeg klijenta, renomirane kompanije Aktiva varovanje, koja je specijalizovana za fizičko tehničko obezbeđenje, bezbednost i zdravlje na radu i protipožarnu zaštitu imovine i lica, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata da odgovori na izazov i uspešno ispuni poziciju: Serviser Sistema tehničkog obezbeđenja 

APLICIRAJ Nazad

Opis posla

 • Ovlašćen je da vrši poslove montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika, shodno zaključenom ugovoru
 • Ovlašćen je da obavlja poslove tehničke zaštite upotrebom tehničkih sredstava i uređaja za sprečavanje protivpravnih radnji prema licima, imovini ili poslovanju, a naročito za zaštitu od: nedozvoljenog pristupa u prostore i objekte koji se obezbeđuju; iznošenja, odnosno otuđenja i neovlašćenog korišćenja štićenih predmeta; provale, diverzije i nasilnog napada na objekat ili oduzimanje predmeta; neovlašćenog pristupa podacima i dokumentaciji;
 • Planira izvođenje instalacije na objektu vodeći računa o funkcionalnim i estetskim kriterijumima
 • Odgovoran je za pripremu za montažu (popunjenost alatom, tehničkim sredstvima i potrošnim materijalom)
 • Odgovoran je za tehnička sredstva za rad (vozilo, alat, tehničke elemente za sistem i potrošni materijal) kada odlazi na teren
 • Izvodi radove na postavljanju instalacije, montaže opreme, podešavanja i programiranja opreme, funkcionalnog ispitivanja sistema i puštanja u ispravan rad
 • Odgovoran je za izradu korisničkih uputstava, zapisnika i prateće dokumentacije i obuku korisnika za rukovanje tehničkim sistemom
 • Izvršava planirane radne naloge zadate od neposrednog rukovodioca
 • Odgovoran je za kvalitetno izvršenje posla
 • Traži i predlaže rešenja za usluge tehničke zaštite
 • Učestvuje pri nabavci tehnike (dopremanja opreme od dobavljača do magacina ili kupca)
 • Sprečava pristup poslovnim podacima i informacijama trećim licima na uvid i korišćenje
 • Samostalno traži potencijalno nove kupce
 • Izvršava i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca
 • Za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovodiocu

Zahtevi pozicije

 • Spremnost za terenski rad
 • Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika
 • Vozačka dozvola „B“ kategorije, aktivan vozač
 • IV stepen stručne spreme tehničkog usmerenja
 • Dve godine radnog iskustva na sličnoj ili istoj poziciji