Uloguj se

Šef Računovodstva

ID: 4909
Grad: Požega
Pozicija:
Kratak Opis

Trenutno smo u potrazi za kandidatima koji će postati deo profesionalnog tima našeg partnera, kompanije Inmold Plast d.o.o.

Konkurs je otvoren za poziciju: Šef računovodstva

 

APLICIRAJ Nazad

Opis posla

 • Organizuje, kontroliše i prati rad zaposlenih u sektoru računovodstva u cilju što efikasnijeg rada sektora
 • Prati zakonsku regulativu i izmene u vezi sa zakonskom regulativom. Sprovodi adekvatne, ažurne i neophodne promene u sistemu i knjigovodstvenoj evidenciji u saradnji sa programerima
 • Organizuje i kontroliše pravovremeno, precizno i kvalitetno unošenje podataka u sistem i usaglašenost dokumentacije sa zakonskom regulativom
 • Kontroliše knjiženja ručnih i automatskih naloga i njihovu usklađenost sa računovodstvenom politikom firme, i zakonskim regulativama i normativima
 • Kontroliše bruto bilans na mesečnom i godišnjem nivou, uočava i ispravlja eventualne nepravilnosti
 • Kontroliše Knjigu ulaznih i izlaznih faktura, konta i knjigovodstvene evidencije za obračun PDV
 • Priprema i podnosi mesečne PDV prijave, godišnji poreski bilans, i ostale izveštaje u skladu sa zakonskim obavezama kompanije
 • Predlaže rešenja, izveštava i savetuje Finansijskog direktora o efektima poslovnih i finansijskih odluka
 • Pomaže sektoru kontrolinga u pripremi ekonomskih analiza, ocenama finansijske i investicione isplativosti
 • Komunicira sa poreskom upravom i vrši usaglašavanje evidencija u cilju nesmetanog rada kompanije
 • Učestvuje u izradi završnog računa i odgovara za njegovu tačnost i usklađenost sa zakonskim regulativama i normativima
 • Vodi komunikaciju i koordinaciju sa eksternim timom revizije

Zahtevi pozicije