Uloguj se

Senior Računovođa

ID: 3949
Grad: Sremska Mitrovica
Pozicija:
Kratak Opis

Trenutno smo u potrazi za kandidatima koji će postati deo profesionalnog tima našeg partnera, renomirane kompanije Hi-Lex koja se bavi proizvodnjom električne i elektronske opreme za motorna vozila. Konkurs je otvoren za poziciju:

APLICIRAJ Nazad

Funkcija

Otvara i zatvara poslovne knjige
Organizuje ažurno funkcionisanje protoka dokumentacije
Odgovornost za pravilno knjiženje promena u glavnoj knjizi na osnovu uredno formiranih i verodostojnih knjigovodstvenih isprava (ulaznih i izlaznih računa, izvoda poslovne banke i sl.), a u skladu sa važećim Zakonskim propisima
Odgovornost za ispravno vođenje evidencije o osnovnim sredstvima i obračunima amortizacije
Odgovornost za knjiženje transakcija u robno-materijalnom knjigovodstvu na osnovu verodostojne dokumentacije
Sastavlja prijavu za PDV na osnovu raspoložive dokumentacije, i druge poreske prijave za poreski period u skladu sa Zakonskim propisima i vodi zakonom propisane evidencije o PDV-u
Obračunava zarade zaposlenih i sačinjava poreske prijave i izrađuje naloge za plaćanje
Obračun ostalih naknada zaposlenima i fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca, izrada propisanih poreskih prijava i naloga za plaćanje
Izrađuje dokumentaciju za sprovođenje kompenzacija, cesija, asignacija, poslovanje sa hartijama od vrednosti
Odgovoranost za pripremu godišnjeg finansijskog izveštaja i periodičnih izveštaja i za obavljanje svih radnji koje su povezane sa izradom ovih izveštaja
Obavljanje poslova pred poreskom upravom
Priprema i podnošenje dokumentacije nadležnim državnim institucijama

Podrazumevano

Fakultetsko obrazovanje VII/VI stepen stručne spreme iz oblasti ekonomije i finansija
Minimalno 5 godina iskustva u samostalnom obavljanju računovodstvenih poslova
Obavezno posedovanje licence za ovlašćenog računovođu
Poznavanje važećih računovodstvenih i poreskih propisa
Napredni nivo znanja engleskog jezika
Aktivno korišćenje MS Office paketa
Sposobnost obavljanja više aktivnosti istovremeno, kao i da poslovne promene posmatra iz svih aspekata (finansijskog, pravnog, računovodstvenog, poreskog i sl.)
Preciznost i tačnost u obavljanju posla
Sposobnost samostalnog i timskog rada
Vozačka dozvola B kategorije