Uloguj se

Inženjer Prodaje

ID: 3688
Grad: Beograd
Pozicija: Permanent
Kratak Opis

Trenutno smo u potrazi za kandidatima koji će postati deo profesionalnog tima našeg partnera, kompanije COMEL koja posluje u okviru energetskog sektora.
Konkurs je otvoren za poziciju: Inženjer Prodaje

APLICIRAJ Nazad

Funkcija

Prikupljanje informacija i analiza tržišta u delu postojećih i potencijalnih kupaca, dobavljača i konkurencije,
Posete klijentima i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa postojećim i potencijalnim partnerima
Analiza dodeljenih tenderskih zahteva i zahteva za ponudu
Prikupljanje ponuda od dobavljača
Priprema tehničkog rešenja i/ili odabir opreme
Kreiranje komercijalnog dela ponude klijentu i kompletiranje tehničkog dela ponude
Predaja komercijalnog i tehničkog dela tenderske ponude odeljenju za obradu tendera
Dostava ponude kupcu/ kontrola slanja tenderskih ponuda
Izrada i kontrola naloga za nabavku robe po porudžbinama
Priprema otpreme robe (izrada Predračuna, informacija magacinu, organizacija transporta sa Odeljenjem za logistiku)
Prijem i rešavanje reklamacionih zapisnika klijenata u konsultaciji sa Rukovodiocem Profitnog Centra
Čuvanje ponuda, ugovora i ostalih dokumenata u papirnoj i elektronskoj formi u skladu sa procedurama i internom organizacijom Profitnog Centra
Unošenje informacija u bazu

Podrazumevano

Viša ili visoka stručna sprema tehničkog usmerenja, poželjno elektro inženjeri
Minimum 2 godine relevantnog radnog iskustva
Poznavanje engleskog jezika – srednji nivo
Rad na računaru (Office, internet)
Aktivan vozač (B kategorija)